Funkcje lasu

Wzajemne zależności i relacje między istotami żywymi a środowiskiem naturalnym nazywamy ekosystemem. Nienaruszone ekosystemy leśne nie tylko dostarczają pożywienia i są źródłem surowców, ale także regulują klimat, chronią przed powodziami, zapewniają różnorodność gatunkową, a także są miejscem rekreacji i wypoczynku.
Poza funkcją ekologiczną i społeczną las coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako dostarczyciel surowca odnawialnego, jakim jest drewno, będące zarówno źródłem energii, jak i służące do produkcji różnego rodzaju materiałów.
Najnowsze badania pokazuję, że drewno jako materiał budowlany ma znacznie korzystniejszy bilans CO₂, niż gdyby pozostało niewykorzystane w lesie. Taki efekt związany jest z tym, że z jednej strony wykorzystanie drewna oznacza zmniejszenie produkcji tworzyw sztucznych, betonu czy metalu, a z drugiej strony las jest odnawialnym źródłem energii, gdyż wciąż odrasta, pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla. O ile nie ścinamy więcej drzew niż odrasta w lesie, wykorzystanie drewna w budownictwie stanowi znaczący wkład w ochronę środowiska.