Informacja prawna

Stora Enso Wood Products GmbH

A-3531 Brand, Brand 44
+43 2826 7001-0
 office.brand@storaenso.com

Dyrektor zarządzający: Herbert Jöbstl

Numer rejestru handlowego: FN 175295m
Spółka zarejestrowana w Sądzie Krajowym w Kremsie nad Dunajem
Numer identyfikacyjny VAT: ATU 45537209


Prawa autorskie i kwestie prawne

Wszelkie treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej włącznie z układem graficznym podlegają ochronie praw autorskich. Powielanie lub kopiowanie elementów strony, w szczególności tekstu, fragmentów tekstu, zdjęć lub materiałów graficznych, wymaga uprzedniej zgody firmy Stora Enso Wood Products GmbH wyrażonej na piśmie. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bieżące sprawdzanie i aktualizowanie treści zawartych na stronie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za kompletność, poprawność ani aktualność udostępnianych informacji. Nie odpowiadamy również za zawartość stron internetowych, do których odsyłamy za pomocą linków. Otwieranie tychże stron podejmowane jest na własne ryzyko.