Zakup drewna na pniu – lasy prywatne

Stora Enso zajmie się zagospodarowaniem Twojego lasu, a w przypadku tzw. zakupu drewna na pniu we współpracy z wybranymi firmami specjalizującymi się w ścince i transporcie drewna zatroszczymy się o cały proces pozyskania drewna oraz pielęgnację lasu, począwszy od fachowej ścinki zgodnie z zasadami zrównoważonego gospodarowania aż po wywóz drewna. Poniższy schemat przedstawia przebieg czynności oferowanych w ramach zakupu drewna na pniu.

1.  Kontakt z firmą Stora Enso
Wszystko zaczyna się od pierwszej rozmowy.
2. Lokalizacja lasu lub terenu ścinki
Po pierwszej rozmowie doradczej wspólnie udamy się do lasu. Zakres naszych usług obejmuje również pomoc np. w określaniu przebiegu granic, załatwianiu spraw urzędowych czy organizacji pozyskania drewna.
3. Ocena drzewostanu
Ocena dotyczy składu gatunkowego drzewostanu, zapasu drewna oraz infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej lasu.
4. Planowanie prac pielęgnacyjnych
Po dokonaniu pierwszej oceny stanu lasu wspólnie opracujemy plan zagospodarowania odpowiadający Twoim oczekiwaniom.
5. Wykonanie prac pielęgnacyjnych
We współpracy z wybranymi firmami specjalizującymi się w ścince drzew zajmiemy się całym procesem fachowego pozyskania drewna oraz pielęgnacją lasu. Jeżeli sobie tego życzysz, sam możesz zaproponować przedsiębiorstwo świadczące usługi leśne. Ponadto możesz zaangażować się również w prace związane z pielęgnacją lasu.
6. Wywóz drewna
We współpracy z wybranymi firmami transportowymi zatroszczymy się o fachowy wywóz pozyskanego drewna. Zwykle drewno okrągłe nadające się do przetarcia przewożone jest samochodem ciężarowym do jednego z naszych tartaków.
7. Wywóz i rozliczenie zgodnie z zasadą przejrzystości
Uzyskasz dostęp do naszej internetowej platformy danych, umożliwiającej wgląd do protokołów danych pomiarowych.
8. Wystawienie faktury przez nabywcę
Dostarczone drewno rozliczane jest po uzgodnionej cenie w drodze samofakturowania i na podstawie pomiarów dokonanych w zakładzie oraz odbioru jakościowego drewna.